Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław, POLAND

Andrzej Kosendiak – General Director

Elżbieta Sikora – Artistic Director

Tel. (+48)71 343 85 28, Fax (+48 71) 342 89 80

men@nfm.wroclaw.pl

www.filharmonia.wroclaw.pl

Olga Kończak – Organizational Director

Katarzyna Popiel – Festival Manager

katarzyna.popiel@nfm.wroclaw.pl

Agnieszka Frei – Head of the Marketing Department

agnieszka.frei@nfm.wroclaw.pl

Patrycja Nowak – Volunteer Coordinator

patrycja.nowak@nfm.wroclaw.pl

Artistic Secretariat

Agata Michalak

Barbara Migurska

Olga Dereń-Stefaniuk

Gaja Tyralska

Przemysław Loho

Adrian Podgórny

Executive Producer

Joanna Engel

Marketing and Promotion

Agnieszka Frei

Karolina Podsędek

Olga Karwacka

Sponsoring

Urszula Mrozowska

Agnieszka Kiewicz

Adrian Podgórny

Transport Coordinator

Wojciech Szczerek

Hotels & Catering

Anna Kaczmarzyk

Publishing manager

Marta Niedźwiecka

A conception of festival image

Łukasz Nawrocki

Photography service

Sławomir Przerwa