PLUS Sponsor strategiczny MEN2011

Main Sponsor:

Gold Sponsor:

Bronze Sponsor:

Co-organizer:

Translations: Festival club:

Patronage:

Partners:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ufundowało stypendia kompozytorom szeregu utworów mających premierę
w czasie Festiwalu Musica Electronica Nova.