PIĄTEK 20.05

Flet2. Równa się kwadratowy flet prosty Joachima Paetzholda – osobliwy instrument z donośnie brzmiącym rejestrem dolnym i skalą dwóch oktaw. Kilka podobnych namalował Picasso. Wynaleziony w latach 70. XX wieku „neoflet” bardzo łatwo poddaje się amplifikacji i świetnie współgra z elektroniką. Futurystyczne otwory otwierają drzwi eksperymentom dźwiękowym i zamykają je przed IV Koncertem brandenburskim Bacha.

W ciągu ostatnich piętnastu lat instrument Paetzolda obrósł w interesujący repertuar – zainteresowali się nim tacy twórcy, jak Fausto Romitelli, Oscar Bianchi, Stefano Gervasoni czy Liza Lim. Kilku kolejnych uczyniło to dzięki Annie Petrini – szwedzkiej flecistce, absolwentce Królewskiego Uniwersytetu Muzycznego w Sztokholmie w klasie Dana Laurina. Korzystając ze wsparcia Kulturkontakt Nord, Petrini zamówiła trzy kompozycje na basowy „rekorder Paetzolda”. Dwie z nich (Superb Imposition Dominika Karskiego i Next to beside besides Simona Steena Andersena) zostaną na festiwalu Musica Electronica Nova wykonane po raz pierwszy.

20.05.2011 | 21:30
Aula Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
men@nfm.wroclaw.pl      +48 71 343 85 28
Sponsor strategiczny: 
Główny mecenas: 
Organizator: 
Współorganizator:               

Sponsor Zloty:         
Sponsor Brązowy:                                           
Tłumaczenia:                
Klub festiwalowy: 
Patronat honorowy:   
Partner medialny:   
Partnerzy: