Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław


Andrzej Kosendiak – dyrektor naczelny
Elżbieta Sikora – dyrektor artystyczny

Tel. (+48)71 343 85 28, Fax (+48 71) 342 89 80
men@nfm.wroclaw.pl
www.filharmonia.wroclaw.pl

Olga Kończak – dyrektor organizacyjny

Katarzyna Popiel – koordynator festiwalu
katarzyna.popiel@nfm.wroclaw.pl

Agnieszka Frei – kierownik działu marketingu
agnieszka.frei@nfm.wroclaw.pl

Patrycja Nowak – koordynator ds. wolontariatu
patrycja.nowak@nfm.wroclaw.pl

Impresariat artystyczny

Agata Michalak

Barbara Migurska

Olga Dereń-Stefaniuk

Gaja Tyralska

Przemysław Loho

Adrian Podgórny

Piotr Motyl

Producent wykonawczy

Joanna Engel

Marketing i promocja

Agnieszka Frei

Karolina Podsędek

Olga Karwacka

Sponsoring

Agnieszka Kiewicz

Adrian Podgórny

Organizacja widowni

Marta Radoszko-Adamczak

Małgorzata Chojnowska

Anna Adamek

Agnieszka Jachym

Justyna Skotnicka

Maciej Michałkowski

Wojciech Kosendiak

Koordynator wolontariatu

Patrycja Nowak

Koordynator do spraw logistyki

Wojciech Szczerek

Hotele i catering

Anna Kaczmarzyk

Oprawa kwiatowa

WI-FLORA Pracownia Florystyczna Wioletta Lipatow

Wydawnictwa

Marta Niedźwiecka

Koncepcja wizerunku festiwalu

Łukasz Nawrocki

Serwis fotograficzny

Sławomir Przerwa