Andrzej Kosendiak

Dyrektor naczelny Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej i Wratislavii Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu tych instytucji. Z jego inicjatywy pod patronatem Filharmonii Wrocławskiej powstały nowe zespoły: Chór, Wrocławska Orkiestra Barokowa oraz Chór Chłopięcy. Kosendiak powołał do życia liczne festiwale (Forum Musicum, Leo Festiwal)  i projekty artystyczne – jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda Lutosławskiego, w ramach którego dotąd ukazały się dwie płyty pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. Zainicjował także cykl wydawnictw płytowych „1000 lat muzyki we Wrocławiu” – projekt nagrania muzycznego dziedzictwa miasta. Wspólnie z Paulem McCreeshem stworzył projekt „Wrocław Oratorio Recordings”, którego celem jest kreacja serii światowej klasy nagrań obejmujących najważniejsze dzieła oratoryjne z udziałem Gabrieli Consort & Players, Chóru Filharmonii Wrocławskiej i innych wrocławskich zespołów.

Z inicjatywy Andrzeja Kosendiaka zostały powołane do życia projekty edukacyjne – programy rozwoju chórów szkolnych „Śpiewający Wrocław” i „Śpiewająca Polska”, a także projekt „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”. Przez wiele lat prowadził intensywną działalność pedagogiczną na wrocławskiej Akademii Muzycznej, m.in. w latach 2001-2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej.

Szczególnym zainteresowaniem artysty cieszy się muzyka dawna: w 1985 roku założył zespół „Collegio di Musica Sacra” i do chwili obecnej jest jego kierownikiem artystycznym. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA (m.in. współpraca z Chapel Hill University NC USA), występował na najbardziej prestiżowych festiwalach i w salach koncertowych w Polsce. Dokonał nagrań nieznanych dotąd dzieł z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: Musica da Chiesa (DUX), Biblioteki w Strasburgu: F.X. Richter Missa Pastorale, Dixit, Magnificat (CYPRES) oraz Stabat Mater A. Bononciniego (DUX).

Jako dyrygent regularnie realizuje projekty z Chórem Filharmonii i Wrocławską Orkiestrą Barokową; w ostatnich latach były to wykonania Oratorium Mesjasz Händla, a także obydwu Bachowskich Pasji (artysta wprowadził we Wrocławiu tradycję wykonywania tych dzieł w Wielkim Tygodniu).

Andrzej Kosendiak jest jednym z pomysłodawców utworzenia we Wrocławiu Narodowego Forum Muzyki i jako pełnomocnik Prezydenta Wrocławia koordynuje projekt budowy NFM.

men@nfm.wroclaw.pl      +48 71 343 85 28
Sponsor strategiczny: 
Główny mecenas: 
Organizator: 
Współorganizator:               

Sponsor Zloty:         
Sponsor Brązowy:                                           
Tłumaczenia:                
Klub festiwalowy: 
Patronat honorowy:   
Partner medialny:   
Partnerzy: