Luc Ferrari

Luc Ferrari (1929-2005)

Uczył się u Alfreda Cortot, Arthura Honeggera i Oliviera Messiaena, a jako członek Groupe de Recherches Musicales współpracował blisko z Pierrem Schaefferem. W swojej twórczości sięgał chętnie po elektronikę, improwizację oraz multimedia. Pozostawił rozbudowane kompozcyje orkiestrowe (Histoire du plasir et de la désolation, Tautologos 4), kameralne (Visage II, Sexolidad, Symhpnie dechireé), elektroniczne (Tautologos I, Hétérozygote) i multimedialne (Allo, ici la terre czy „opera mówiona” Cahiers du soir). W twórczości i komentarzach do niej dawał wyraz swym zdecydowanie lewicowym poglądom, czego przykładem może być cykl różnoobsadowych kompozycji Société I-V).

!-->
Indeks kompozytorów
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
O
P
R
S
T
Z
men@nfm.wroclaw.pl      +48 71 343 85 28
Sponsor strategiczny: 
Główny mecenas: 
Organizator: 
Współorganizator:               

Sponsor Zloty:         
Sponsor Brązowy:                                           
Tłumaczenia:                
Klub festiwalowy: 
Patronat honorowy:   
Partner medialny:   
Partnerzy: