PLUS Sponsor strategiczny MEN2011

Główny Mecenas:

Sponsor Złoty:

Sponsor Brązowy:

Współorganizator:

Tłumaczenie: Klub Festiwalowy:

Patronat Honorowy:

Partner:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ufundowało stypendia kompozytorom szeregu utworów mających premierę
w czasie Festiwalu Musica Electronica Nova.