IRCAM

IRCAM

Instytut Badań i Koordynacji Akustycznych/Muzycznych jest jednym z największych na świecie publicznych centrów poświęconych zarówno ekspresji muzycznej, jak i badaniom naukowym. Jest to unikalne miejsce, gdzie artystyczna wrażliwość zderza się z naukową i technologiczną innowacyjnością. Frank Madlener jest kierownikiem instytutu od 2006, przewodząc zespołowi ponad 150 osób.

Trzy podstawowe sfery działalności IRCAM to kreacja, badania i transmisja przejawiają się w sezonie koncertowym IRCAM w Paryżu, w corocznym festiwalu instytutu Agora oraz w wykonaniach w całej Francji oraz poza jej granicami.

Pierre Boulez założył IRCAM pod egidą Centre Pompidou oraz francuskiego Ministerstwa Kultury i Komunikcji. W 1995 roku francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji, IRCAM oraz CNRS połączyły siły w celu powołania laboratorium badawczeg STMS (Sciences and Technologies for Music and Sound). W 2010 do inicjatywy przyłączył się Uniwersytet im. Piotra i Marii Curie.

Strona internetowa Instytutu: www.ircam.fr

!-->
Indeks wykonawców
A
C
D
F
I
J
K
L
M
N
O
P
S
W
men@nfm.wroclaw.pl      +48 71 343 85 28
Sponsor strategiczny: 
Główny mecenas: 
Organizator: 
Współorganizator:               

Sponsor Zloty:         
Sponsor Brązowy:                                           
Tłumaczenia:                
Klub festiwalowy: 
Patronat honorowy:   
Partner medialny:   
Partnerzy: